Annica Sohlström ny generaldirektör för Livsmedelsverket

Regeringen har idag utnämnt Annica Sohlström till generaldirektör och chef för Livsmedelsverket. Hon har varit tillförordnad generaldirektör sedan december 2015. Före det var hon generalsekreterare vid Forum Syd i fem år.