Annica Sohlström tillförordnad generaldirektör på Livsmedelsverket

Regeringen har idag beslutat att tillsätta Annica Sohlström som vikarierande generaldirektör på Livsmedelsverket.