Annie Lööf presenterar en ny nationell strategi för regional tillväxt

Vid öppnandet av den Stora Tillväxtdagen inledde näringsminister Annie Lööf med att presentera regeringens nya nationella strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020. I samklang med den nya programperioden för EU:s sammanhållningspolitik utgör strategin startskottet för en nystart för det regionala tillväxtarbetet. Regeringen satsar sammanlagt 35 miljarder på regional tillväxt i och med den nya strategin.

Pressmeddelande: Ny nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft
Pressmeddelande: Ökade möjligheter för regionala företagsstöd i hela landet
Läs mer om den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft

Näringsdepartementet,
3 juni 2014