Annie Lööf talar om vikten av entreprenörskap

Onsdagen den 13 november, i samband med mässan ELMIA Subcontractor, träffade näringsministern lokala företagare och samtalade om vikten av entreprenörskap. I samtalet framhöll Lööf bland annat vikten av att tidigt skapa kunskap om företagande och entreprenörskap i skolan.

Läs artikel: Annie Lööf talar om vikten av entreprenörskap

Näringsdepartementet,
13 november 2013