Annika Strandhäll om en mer jämställd föräldraförsäkring

Regeringen har lämnat propositionen En mer jämställd föräldrapenning till riksdagen. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll berättar mer om förslaget i denna intervju.
Artikel på webbplatsen Från Socialdepartementet, Annika Strandhäll