Ännu tryggare äldreboenden

Nu drar ett arbete igång för att se hur kommuner på bästa sätt kan säkerställa och förbättra kvalitén på särskilda boenden.