Ansvarsfulla avtal avgörande för privata arbetsgivare


Nästa års avtalsrörelse avgör möjligheterna att stärka företagens konkurrenskraft och skapa fler jobb i Sverige, skriver sju företrädare för de privata arbetsgivarna. På prioriteringslistan står lönekrav som tryggar jobben, flexibla regler, så att företag kan anställa och ingångslöner som sänker trösklar och skapar fler jobb.