Antibiotikaresistens ska övervakas genom globalt program

Representanter från ett 30-tal länder ställde sig på onsdagen bakom ett förslag om att samarbeta för att utveckla ett globalt program för övervakning av resistenta bakterier.
– Det här sänder en tydlig signal om en gemensam vision och engagemang för att bromsa utbredningen av antibiotikaresistens i världen, säger Gabriel Wikström.

Sverige arbetar mot antibiotikaresistens

Socialdepartementet,
4 december 2014