Antidopningsarbete belönas med regeringsmedalj

Regeringen har beslutat att tilldela professor Arne Ljungqvist Illis Quorum av tolfte storleken för sina utomordentliga insatser för en ren och hälsosam idrott fri från dopning.
– Professor Arne Ljungqvist har gjort synnerligen förtjänstfulla insatser för idrotten men också för Sverige. Han har varit en viktig ambassadör för den svenska modellen med en stark lagstiftning mot dopning och en fri och ansvarstagande idrott, säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande: Regeringen tilldelar Arne Ljungqvist regeringsmedaljen Illis Quorum för sitt antidopingsarbete

Socialdepartementet, Kulturdepartementet,
14 november 2014