Antologi om strategisk verksamhetsutveckling

Ekonomistyrningverket (ESV) och Arbetsgivarverket har tagit fram en gemensam antologi där ett antal statliga verksamheter berättar om erfarenheterna från sina strategiska utvecklingsresor. Gemensamt för berättelserna är att samarbete med andra ofta varit en nyckel till framgång.