Använd molntjänster på rätt sätt

Molntjänster har många fördelar men finns det några nackdelar? Hur vet man om det är en bra idé att använda en molntjänst i verksamheten inom en kommun eller ett landsting?