Användarnas villkor i delningsekonomin ska utredas

Regeringen har beslutat om en särskild utredning som ska kartlägga den nya delningsekonomin och se över olika användares rättsliga ställning.