Apoteksmarknaden ses över med fokus på kvalitet och säkerhet

Regeringen tillsätter en utredning för en översyn av apoteksmarknaden, som omreglerades 2009. Regeringen ger också Läkemedelsverket i uppdrag att se över hur tillsynen över apoteksmarknaden kan utvecklas. Detta för att öka kvaliteten och garantera en hög patientsäkerhetsnivå.