Är ESV:s prognoser träffsäkra?

Utvärderingen av prognoserna för det gångna året visar att Ekonomistyrningsverkets prognoser för det finansiella sparandet var i nivå med utfallet redan i september 2013. Även prognosen för lönesumman, som är det viktigaste skatteunderlaget, låg i nivå med utfallet i september 2013.