Arbetet för att minska fördomar om psykisk ohälsa fortsätter

Regeringen har beslutat att Myndigheten för delaktighet i samverkan med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa ska bedriva ett riksomfattande program för att förändra individers och samhällets attityder till personer med psykisk ohälsa. Programmet ska bidra till en generell kunskapsökning kring frågorna och stödja anhörig-, patient- och brukarorganisationer.

Pressmeddelande: Fortsatt arbete för att minska fördomar om psykisk ohälsa

Socialdepartementet,
7 november 2014