Arbetet mot korruption förstärks

SKL, Byggherrarna, Sveriges Byggindustrier och flera byggföretag har nu tagit fram nya riktlinjer som tydliggör vad som gäller inom den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn.