Arbetsförmedlare sjunger om sin vardag på ESV-dagen

Karin Lundberg satt på ett älgpass med utsikt över en myr i de hälsingska skogarna när hon kläckte idén till visan om arbetsförmedlarens vardag som hon framför på ESV-dagen. Hon skulle tända en eld för att koka kaffe och bland tidningarna hon skulle tända med föll blicken på en insändare. Skribenten var missnöjd med Arbetsförmedlingen och arbetsförmedlarna och Karin Lundberg fick nog.