Arbetsförmedlingen frågar leverantörer

Arbetsförmedlingen genomför en enkät för att pejla hur leverantörer upplever myndighetens affärsmässighet. Det meddelar Martin Kruse, direktör inköp och marknad på Arbetsförmedlingen.

Martin Kruse.

– Alla leverantörer som har avtal med oss gällande varor och tjänster för myndighetens löpande verksamhet, förvaltning och utveckling har nu möjlighet att hjälpa oss genom att svara på några enkla frågor. Resultatet kommer vi därefter att använda för att utveckla vår affärsmässighet och bli ännu bättre.

Nästan 150 företag har i dagarna fått enkäten, och Arbetsförmedlingen hoppas att så många som möjligt vill hjälpa till med synpunkter och återkoppling. Denna första mätning är tänkt att följas av fler, förhoppningsvis halvårsvis, för att myndigheten ska kunna följa effekter av åtgärder som vidtas.

– Våra leverantörer av arbetsmarknadstjänster följer vi sedan en tid på flera liknande sätt, och med ett särskilt branschforum. Stort tack till mitt team med Hans Nolander i spetsen som satt ihop detta, utbrister Martin Kruse på LinkedIn!

OFFENTLIGA AFFÄRER har sökt Martin Kruse och Hans Nolander för ytterligare kommentarer.