Arbetsgivarna avvisar medlarbud i skärgårdskonflikten

Almega Tjänsteföretagen tackade idag nej till ett andra medlarbud. Budet innehöll inte någon modernisering av kollektivavtalet som kostar arbetsgivarna 30 procent mer än andra avtal. Arbetsgivarna är beredda att ge 6,8 procent i ett treårigt avtal, vilket är vad den övriga arbetsmarknaden fått. Om ingen lösning nås innan klockan 12:00 på måndag kommer de varslade konfliktåtgärderna att bryta ut.