Arbetsgivarna välkomnar samtal om etableringsanställning


Idag har fackförbunden inom LO meddelat att de önskar att förhandla om etableringsanställningar med sina motparter. Det är ett besked som Svenskt Näringsliv efterfrågat under en längre tid och välkomnar.