Arbetsgivarnas sjuklönekostnader sänks

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att det nuvarande högkostnadsskyddet för sjuklönekostnader ersätts av en ny ersättning. Syftet är att minska den kostnad arbetsgivarna har för sjuklön.

Arbetsgivarnas kostnader för sjuklön sänks

Socialdepartementet,
3 juli 2014