Arbetsgivarorganisationerna Pacta och KFS går samman

Pacta och KFS bildar en ny nationell arbetsgivarorganisation. Visionen är att samla den affärsmässiga samhällsnyttan i Sverige och stärka medlemsföretagens konkurrenskraft.