Arbetsmiljö utan arbetsgivarperspektiv


Regeringen har presenterat en ny strategi för arbetsmiljön. Målet är att förebygga ohälsa, olycksfall och motverkar att människor stängs ute från arbetslivet. Svenskt Näringsliv efterlyser ett arbetsgivarperspektiv. ”Det är arbetsgivaren som i sista hand har ansvaret för att regeringens arbetsmiljöpolitik blir verklighet”, skriver jurist Amelie Berg.