Arbetsskadeförsäkringen ska bli mer rättssäker och jämställd

Regeringen tillsätter en utredning för en mer rättsäker och jämställd arbetsskadeförsäkring. Det beslutades på torsdagens regeringssammanträde. Ansvarig utredare blir Ingrid Petersson, idag generaldirektör för FORMAS.