Arbetsuppgifter, samhällsnytta och karriärutveckling lockar till staten

Stark samhällsnytta, utvecklande arbetsuppgifter och goda karriärmöjligheter. Det är de främsta skälen till att nyanställda i staten har lockas till ett statligt jobb.
Värdegrundsdelegationen genomförde den 25 november ett Värdegrundsforum med rubriken Nyanställda i staten och den gemensamma värdegrunden.

Socialdepartementet,
26 november 2014