Ärenden till veckans regeringssammanträde

Ärendeförteckningarna till regeringssammanträdena – som normalt hålls på torsdagar – innehåller information om vilka ärenden som regeringen avser att behandla. Om du vill veta om ett ärende blev slutbehandlat och vilket beslut som regeringen i så fall fattade, så kan du vända dig till ansvarigt departement.

Ärendeförteckningar till veckans regeringssammanträde

Statsrådsberedningen,
22 januari 2014