Årets offentliga chefer utsedda

Två offentliga chefer prisades på konferensen OFFENTLIG CHEF i Göteborg 21-22 mars 2023; Gustaf Olsson, kommunchef Ulricehamns kommun, är Årets Offentliga Chef, och Ewa Thylén, enhetschef, Tillväxtverket, är Årets Nyskapande Chef.

De fick motta sina priser på onsdagskvällens bankett med trerätters middag och underhållning. Först presenterades alla nominerade och sedan ropades vinnarens namn ut som fick komma upp på scenen medan konfetti regnade och applåder dundrade.

Ewa Thylén tar emot priset ur Urban Nilssons hand. T.h. dagarnas moderator, Britt-Marie Mattsson.
Gustaf Olsson, Ulricehamns kommun är Årets Offentliga Chef.

Ur motiveringarna: 

Gustaf Olsson är duktig på att involvera och ge förtroende till sin

personal. Genom att skapa en kultur där alla medarbetare är

delaktiga och får möjlighet att utvecklas har han bidragit till att

resultaten stigit och att både personal och berörda medborgare

blivit nöjdare. Orden tillit och transparens anses extra viktiga och

levs ut på alla plan. Gustaf vet att alla medarbetare, oavsett roll, har

viktiga kompetenser och insikter att dela med sig av, och lägger

stor vikt vid att låta alla personer komma till tals, vilket bidragit

starkt till organisationens framgångar.

Ewa Thylén, Tillväxtverket. Foto: Rickard Johansson, Studio E.

Ewa Thylén. Arbetsglädje, lagarbete, tillit och mod kännetecknar Ewas ledarstil.

Trots många nya medarbetare har hon lyckats sätta tydliga

strukturer och ledstjärnor för arbetet samt motiverat alla till

utveckling och lärande. Ewa missar aldrig ett tillfälle att hylla en

medarbetare för en god insats, och tappar inte bort det personliga i

en stor organisation med mycket ansvar. Trots mycket distansarbete

svarar medarbetarna att de aldrig känt sig ensamma utan haft det

stöd och den gemenskap de behövt för att leverera på topp – vilket

organisationen verkligen gjort!

Läs mer om OFFENTLIG CHEF på <www.offentligchef.com>