Arkivforum bästa kunskapsutbytet för e-arkiv

Under Arkivforum var vi som vanligt på plats då konferensen är ett bra tillfälle att både ge och få nyttig kunskap om digital arkivering. Information som vi sedan kan använda till vårt befintliga ramavtal e-arkiv 2013 och den kommande upphandlingen e-arkiv 2016.

Försäljningschef Pia Hedenblad, Göran Carlsson ansvarig e-arkivprojektledare samt Caspar Almalander, nationell samordnare e-arkiv på SKL stod i mässmontern (Caspar och Göran till höger i bilden). Alla tre är rörande eniga om att Arkivforum ger användbart kunskapsutbyte.

– Som alltid fanns ett stort engagemang och drivkraft kring e arkiv som imponerar, säger Caspar.

Göran håller med och märker att det inom arkivvärlden råder en stor vilja att hjälpa varandra då många är i olika faser i sin anskaffning av e-arkiv. Trots denna hjälp och mycket nedlagt arbete från SKI har 29 myndigheter visat intresse att använda e-arkiv 2013 sedan avtalsstarten. Leverantörerna har börjat leverera till tiotalet kommuner, steget till att komma igång känns uppenbarligen stort. Trögheten kan förhoppningsvis minska när fler blir medvetna om hur användarvänligt ramavtalet är.

– Vårt ramavtal ger en stabil grund för osäkra med testade FGS:er (förvaltningsgemensamma specifikationer) och beprövade mallar att använda vid avrop, menar han.

Tiden som lagts ned på att skapa bra stödmaterial är inte bara positiv för kommunerna utan har varit en lärorik process för alla inblandade.

– Det vi lärt oss tar vi med i förberedelserna för den nya upphandlingen. Dessutom söker vi nu personer som vill bidra med ännu mer kunskap till vår avtalsgrupp. Arkivforum var ett perfekt tillfälle att skapa kontakt med eventuella gruppdeltagare, avslutar Pia.