Årsstämma 2015

Årsstämman för SKL Kommentus hålls onsdagen den 22 april i lokal Koch på Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm.

Program

10.00  Samling och kaffe.

10.30  Stämmoförhandlingar

12.00  Lunch

13.00  Lena Micko, ordförande i Sveriges kommuner och landsting, SKL

13.45  Dan Ericsson, särskild utredare, Civilsamhällesutredningen

14.30  Paus

14.45  Christer Sjödin, utredare, Överprövningsutredningen

15.30  Öppet Hus i SKL Kommentus lokaler. Vi minglar med dryck och tilltugg.

OSA

Så snart som möjligt, dock senast måndag 13 april 2015, till Helena Berglund. Kontaktuppgifter, se ovan.

Antalet platser utöver kallade ombud är begränsat.