Åsa Edman invald i regeringens expertgrupp

Regeringen påbörjar nu en utredning av de nationella reglerna för upphandling och överprövning, alltså av de regler som inte styrs av några EU-direktiv. Åsa Edman från SKL Kommentus är en av experterna som deltar i arbetet.

Nu ska de bestämmelser för upphandling som ligger under EUs tröskelvärden ses över. Utredningens syfte är att ta reda på hur regelverket kan förenklas och göras mer flexibelt samt hur antalet överprövningar kan minskas. En av experterna som ska bistå utredaren Anna Ulfsdotter Forssell i arbetet är Åsa Edman, chefsjurist, SKL Kommentus. Här är fem frågor till Åsa appropå utnämnandet:

 • 1. Hur känns det att ha blivit utvald till den regeringens grupp av experter?
  – Det känns både spännande och kul. Det är viktigt att arbeta för ett upphandlingsregelverk som verkligen bidrar till goda offentliga affärer.
 • 2. Vad är mest spännande med uppdraget?
  -Det är att få höra om och diskutera alla nya friska idéer som ska leda till att antalet upphandlingsmål minskar.
 • 3. Vad tror du kommer vara största utmaningen?
  – Att hitta fram till ett enklare och mer flexibelt regelverk för upphandlingar under tröskelvärdena. Jag har själv deltagit i flera tidigare försök utan större framgång.
 • 4. Hur tycker du sammansättningen av gruppen är?
  – Jag tänker att det finns mycket kompetens i gruppen. Men jag saknar en nationalekonom som kan bidra till att belysa de samhällskostnader som långdragna överprövningar medför. Om vi har tur har utredaren en konsultbudget som kan täcka behovet.
 • 5.Vilken betydelse tror du att utredningen kommer få för landets upphandlare?
  – Jag hoppas att utredningens syften uppnås, dvs. förslag på ett enklare och flexiblare regelverket under tröskelvärdena och förslag som bidrar till att antalet upphandlingsmål minskar.