Åsa Regnér: Bättre kontroll behövs av assistansersättningen

Replik på debattartikel i Svenska Dagbladet, 29 februari 2016
Människors rättigheter ska inte tummas på. Det regeringen adresserar i regleringsbrevet är den oförklarligt stora ökningen av antalet timmar och därmed av kostnaderna, skriver Åsa Regnér, ansvarig minister för regeringens funktionshinderspolitik.