Åsa Regnér besöker New York och Washington för politiska samtal om jämställdhet och barns rättigheter

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér besöker New York och Washington den 17-20 januari för möten med bland annat FN-organen UNFPA och UNICEF samt Världsbanken. Jämställdhet, särskilt mäns våld mot kvinnor, och barns rättigheter är i fokus.