Åsa Regnér: Det behövs mer bredd och flexibilitet på äldrebostadsområdet

Debattartikel, SVT Opinion, 18 januari
Även när krafterna minskar går det ofta att underlätta fortsatt kvarboende, men när det inte längre är vare sig ett önskemål eller en möjlighet saknas det ibland lämpliga alternativ av boende, skriver äldreminister Åsa Regnér.