Åsa Regnér: Männen bör vara del av jämställdhetsarbetet

Replik på debattartikel i Svenska Dagbladet, 17 december 2015
Flera myndigheter har pågående uppdrag som syftar till att förebygga och förhindra hedersrelaterat våld och förtryck. Det skriver Åsa Regnér i en replik om kvinnors ofrihet i utsatta förorter.