Åsa Regnér: Risk att assistansföretag överdriver behoven

Replik, DN Debatt, 1 juni 2016.
Bengt Westerberg skriver på DN Debatt (31/5) med anledning av den rapport han tagit fram på uppdrag av Vårdföretagarna och arbetsgivarföreningen KFO om personlig assistans. Artikeln berör i stora delar direktiven till regeringens utredning av assistansersättningen och Lagen om stöd och service (LSS). Det finns en del missuppfattningar i Westerbergs text. Det är beklagligt och det finns därmed skäl att tydliggöra ett antal frågor, skriver Åsa Regnér, ansvarig minister för regeringens funktionshinderspolitik.