Åsa Regnér: Så vill vi förbättra assistansersättningen

Debattartikel, Dagens Samhälle, 26 maj 2016.
Regeringen tillsätter i dag en särskild utredare som ska se över LSS och assistansersättning. För oss är det viktigt att utredaren ska arbeta nära de politiska partierna i Sveriges riksdag och nära funktionshindersrörelsen. I uppdraget ligger att lägga förslag för en ekonomisk hållbar utveckling samt en lagstiftning som ska främja jämlikhet och full delaktighet i samhällslivet, skriver Åsa Regnér, ansvarig minister för regeringens funktionshinderspolitik.