Åsa Regnér: Socialtjänsten har ett mycket stort ansvar

Slutreplik på debattartikel om barnäktenskap i Svenska Dagbladet, 24 februari 2016
Jag står i varje läge på barns, och i detta fall särskilt på flickors sida, när det gäller rätten att vara barn, skriver barnminister Åsa Regnér.