Åsa Regnér: Stödboende är ett viktigt komplement

Replik till Björn Ramel och Karima Assel på debattartikel, Svenska Dagbladet, 1 december
Stödboende för ensamkommande flyktingbarn ska vara ett komplement till hem för vård och boende HVB. Jag håller med om att omhändertagandet är avgörande, skriver barnminister Åsa Regnér.

Debattartikel från Socialdepartementet, Åsa Regnér