Åsa Regnér talar om vikten av en ny jämställdhetsstrategi inom EU på ministerrådsmöte

Måndag den 7 december deltar jämställdhetsminister Åsa Regnér vid EU:s ministerrådsmöte för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO) i Bryssel. Åsa Regnér kommer att tala om att en ny jämställdhetsstrategi behövs inom EU.