Åsa Regnér uppmärksammar Barnkonventionen genom att tala vid finska Krigsbarnens dag

Idag, den 20 november, är det 26 år sedan FN:s Barnkonvention antogs i generalförsamlingen i syfte att stärka barns rättigheter i världen. Det är också Krigsbarnens dag något som högtidlighålls av Riksförbundet Finska Krigsbarn. Barnminister Åsa Regnér deltar som talare när det i år är fokus på ensamkommande barn i Sverige och Finland.

Pressmeddelande från Socialdepartementet, Åsa Regnér