Åsa Regnér: Viktigt med översyn av LSS

Replik till Bengt Eliasson och Maria Johansson (båda L) på debattartikel, Dagens Samhälle, 26 november
Vi behöver en modernare lagstiftning på området, som både förmår ge ett likvärdigt och rättsäkert stöd samt leva upp till ambitionen om var människas rätt i samhället, oavsett funktionsnedsättning, skriver Åsa Regnér.

Debattartikel från Socialdepartementet, Åsa Regnér