Assistanspengarna måste gå till rätt saker

Replik på debattartikel i Dagens Samhälle, 17 mars 2016
Vi måste både se till att LSS lever upp till sina rättighetsambitioner och att vi får till stånd en hållbar kostnadsutveckling. Kontroll på att pengarna går till rätt saker är ett viktigt steg, skriver Åsa Regnér, ansvarig minister för funktionshindersområdet.