Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor

Ensamstående kvinnor ska behandlas på samma sätt som redan görs för par, när det gäller assisterad befruktning, anser SKL.