Asylsökande ska få tillgång till bankkonto

Finansmarknadsminister Per Bolund träffade den 15 juni representanter från banker och myndigheter för att hitta vägar framåt som underlättar asylsökandes tillgång till bankkonton. Vid mötet presenterade Finansinspektionen sitt svar på den Europeiska banktillsynsmyndighetens (EBA) opinion.