Återbetalning av avgiften till Europeiska unionen ledde till lägre utfall

Saldot i statens budget för januari 2017 blev ett överskott på 8,7 miljarder kronor. Det är 7,9 miljarder kronor lägre än i januari 2016. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.