Återförstatligande ger inte koll på järnvägen


Utredningen om järnvägens organisation har presenterat delbetänkandet ”Koll på anläggningen”. Den talar sitt tydliga språk: Förstatligande av järnvägsunderhållet är varken effektivt eller praktiskt genomförbart, skriver Mårten Bergman, expert inom infrastrukturfrågor.