Återindustrialisera Sverige

Debattartikel Arbetet 13 november 2015
Det är hög tid att Sverige vågar prioritera industrin, skriver närings- och innovationsminister Mikael Damberg och presenterar nya vägar för en återindustrialisering av Sverige.

Debattartikel från Näringsdepartementet, Mikael Damberg