Åtgärder för att stärka barnets rättigheter och uppväxtvillkor i Sverige

Regeringens genomförda insatser och åtgärder inom barnrättspolitiken under i huvudsak perioden 2010-2013 redovisas i en skrivelse som lämnats till riksdagen i februari. Skrivelsen ger en samlad bild av barns och ungas levnadsvillkor tillsammans med regeringens prioriteringar för att förbättra uppväxtvillkoren för barn i ekonomisk och social utsatthet. I skrivelsen ingår även regeringens handlingsplan för skydd av barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp.

Skrivelse: Åtgärder för att stärka barnets rättigheter och uppväxtvillkor i Sverige

Socialdepartementet,
25 februari 2014