Åtgärder mot RUT- och ROT-fusk

I en promemoria som skickats på remiss idag, föreslår Finansdepartementet förbättringar av fakturamodellen för RUT- och ROT-avdrag. Syftet är att Skatteverket ska få ett fylligare underlag för närmare kontroller.
– RUT- och ROT-avdragen har ökat sysselsättningen och företagandet samtidigt som de har minskat svartarbetet och bidragit till att minska acceptansen för svartarbete. Det är därför viktigt att vårda dessa reformer. De aktuella förslagen innebär att vi vässar Skatteverkets kontrollverktyg ytterligare, säger finansminister Anders Borg.

Pressmeddelande: Åtgärder mot RUT- och ROT-fusk
Promemoria: Förbättringar av husavdragets fakturamodell

Finansdepartementet,
19 december 2013