Åtgärdsplan för ökad mobiltäckning

Igår överlämnade Post- och telestyrelsen (PTS) sin åtgärdsplan för ökad mobiltäckning till it- och energiminister Anna-Karin Hatt. Den långsiktiga planen innehåller förslag till åtgärder inom 11 olika områden där regeringen, PTS och operatörerna behöver jobba mer för att påskynda utbyggnaden av mobilnäten.

Läs artikel: Åtgärder för ökad mobiltäckning ska bland annat underlätta betalning under högsäsong

Näringsdepartementet,
12 juni 2014